Senaste nytt.

2017-10-13

Vårt resultat i kundundersökningen - MVG!

Vi på Uddevalla Energi har i Oktober 2017 erhållit Mycket Väl Godkänt i Kundnöjdhet.

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Ett stort tack till alla våra kunder som medverkat i undersökningen, det är tack vare er vi kan bli ännu bättre!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 50-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd
Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd
Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

 

Uddevalla Energis resultat på årets kundundersökning: 76,47

Våra affärsområden:
Elnät: 76,00
Elhandel: 79,94
Fjärrvärme: 76,83
Stadsnät: 74,76 Renhållning: 75,34
Totalt: 76,47

Antal intervjuade kunder: 702 kunder slumpmässigt utvalda ur Uddevalla Energis kundregister.

Nöjdhetsindex berör följande frågeområden

  • Spontan uppfattning
  • Tillgänglighet
  • Bemötande
  • Kompetens
  • Tydlighet i besked/svar
  • a/b Hjälp vid störning/avbrott - Leveranssäkerhet
  • Hemsida
  • Klagomålshantering
  • Fakturaförståelse
  • Prisvärdhet

2017-10-10

VA i 5:an

Uddevalla Energi och VästVatten bjuder varje höst in alla femteklassare i Uddevalla Kommun till ett
studiebesök på Skansverket. Genom ett studiebesök tillsammans med oss får eleverna på ett intressant och roligt sätt kunskap om hur avloppsvattnet hanteras och hur man på bästa sätt tar hand om sina sopor. Tillsammans går vi sedan en tipspromenad där samarbete är nyckeln till fina priser. Studiebesöket avslutas med gemensam fika. VA i 5:an stödjer skolorna i utbildningen inom avfall, vatten och avlopp och syftet är att i ett tidigt skede skapa engagemang för de här miljöfrågorna.

Läs mer om VA i 5:an här


2017-10-05

Teknik för tjejer på tjejlördagen!


I lördags var vi på Centrumutvecklings event tjejlördagen och träffade en massa glada tjejer som ville testa på teknik! Uddevalla Energi vill gärna att fler tjejer får upp ögonen för energibranschen och teknik i allmänhet.

 


2017-09-13

Vi vill veta vad du tycker

Just nu genomför vi på Uddevalla Energi en kundundersökning. Under slutet av augusti och fram till oktober månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Uddevalla Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen.

Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Våra samarbetspartners för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB och IMA Marknadsutveckling.


2017-08-31

Miljöstationen på Strömstadsvägen stängd


Miljöstationen på Strömstadsvägen vid OKQ8 är stängd tillsvidare och vi hänvisar till Havskuren återvinningscentral istället.

Farligt avfall

2017-06-15

Allt matavfall i papperspåse

Under hösten 2017 börjar hushållen i Uddevalla kommun att använda papperspåsar för matavfall. Matavfallet i Uddevalla går till biogas- produktion och den stora fördelen med papperspåsar är att de kan rötas tillsammans med matavfallet. Plastpåsar som används idag måste först sorteras bort och tas omhand på annat sätt. Med papperspåsen kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar.

Läs mer om papperspåsen här

Papperspåse