Elhandel
Elhandel

Företagare? Välj lokal el till stabila priser.


Jag vill bli företagskund för elhandel

Handla elen från Uddevalla - igen och igen och igen.

När du som företagare blir elhandelskund hos oss får du lokalproducerad el till ett pris som är långsiktigt och tryggt. Du får 100 % förnyelsebar el till största delen gjord på dina sopor och en mindre del kommer från vattenkraften i Bäveån.

Du väljer själv om du vill ha ett rörligt eller fast elpris, och du har alltid bara en månads uppsägningstid. Självklart hjälper vi dig att säga upp ditt nuvarande abonnemang, och vi samlar allt på en faktura. Om du har frågor: hör av dig direkt till oss - eller kolla in Vanliga frågor och svar.

Uddevalla

Vår el - 100 procent förnybar

Med Uddevalla Energi får du 100 % förnyelsebar el till största delen gjord på dina sopor. En mindre del kommer från vattenkraften i den lokala Bäveån. Varenda procent av den el som du köper från oss är förnybar och kan gå vidare i kretsloppet - om och om och om igen. Elen är dessutom ursprungsmärkt för att garantera att den är förnyelsebar.

Låter mycket bra!
Jag vill teckna elavtal hos er

Se våra företagspriser och avtal för elhandel


En fast månadsavgift på 27 kr inkl. moms tillkommer för samtliga avtalsformer (324 kr/år). Priserna gäller enbart företag med en årsförbrukning upp till 50 000 KWh/år. Våra fasta priser gäller inte för elavtal kopplat till solceller dvs. microproducentavtal eller producentavtal.


När du som företagare blir elhandelskund står du inför ett vägskäl: teckna rörligt elpris – eller fast elpris? Vad är skillnaden? Och vad är mest lönsamt? Här får du svaren, men det är du som bestämmer.

Rörligt elpris innebär att ditt elpris följer utvecklingen på elmarknaden och varierar därför från månad till månad. Historiskt är rörligt elpris den mest prisvärda avtalsformen. Om du väljer rörligt elpris kan du närsomhelst välja att gå över till fast elpris.

Fast elpris innebär att ditt elpris är precis samma månad efter månad. Du har full koll på dina elkostnader. Du kan lugnt luta dig tillbaka och tänka på annat än prisutvecklingen på elmarknaden. Du väljer själv om du vill binda ditt elpris i 1, 2 eller 3 år. Du om inte gör ett aktivt val när avtalet löper ut övergår ditt avtal automatiskt över till rörligt elpris.

Har du frågor om rörliga och fasta elpriser? Kontakta vår elhandelssäljare Jonna Billskog, så svarar hon. Du når Jonna på telefon 0522-58 07 43 eller e-post jonna.billskog@uddevallaenergi.se

Rörligt elpris

Rörligt elpris innebär att ditt elpris följer utvecklingen på elmarknaden och varierar därför från månad till månad. Historiskt är rörligt elpris den mest prisvärda avtalsformen; siffror från Statistiska Centralbyrån visar att det bara i genomsnitt var tredje månad mellan 2004 och 2016 varit mer lönsamt att ha ett fast elpris (gäller småhus med elvärme och 1 års bundet avtal). Om du väljer rörligt elpris kan du närsomhelst välja att gå över till fast elpris.

 • Produkt: Rörligt elpris, 100% förnybar energi.
  Kostnadsfördelning rörligt elavtal
  Till elpriset tillkommer ett påslag per/kWh kostnad för elcertiftkat och moms samt en fast årsavgift.
 • Månadsavgift: 27 kronor inklusive moms
 • Bindningstid: Tillsvidare
 • Förlängning: Automatisk
 • Uppsägningstid: 1 kalendermånad
 • Faktureringsintervall: Månadsvis
 • Betalningssätt: E-faktura, autogiro eller postfaktura


Så här räknas det rörliga elpriset fram
Vi prissätter vårt rörliga pris enligt en volymvägd prismodell. Den baseras på Svenska Kraftnäts volymvägda genomsnitt av den gångna månadens elspotpris från Nord Pool.Ett volymvägt snittpris tar hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet och hur priset förhåller sig till efterfrågan. När vi som elleverantör handlar el på elbörsen betalar vi aktuellt timpris för våra kunders verkliga förbrukning. Med den volymvägda modellen stämmer våra inköpskostnader för elen bra överens med vad våra kunder betalar till oss.

Så här får vi fram ett volymvägt snittpris: den officiella noteringen av förbrukningen i Sverige timme för timme (framtagen av Svenska Kraftnät) multipliceras med priset (från Nord Pool) timme för timme, summeras och divideras med den totala förbrukningen. Mer information om detta finns på Svenska Kraftnäts hemsida.

Fast elpris

Fast elpris innebär att ditt elpris är precis samma månad efter månad. Du har full koll på dina elkostnader. Du kan lugnt luta dig tillbaka och tänka på annat än prisutvecklingen på elmarknaden. Du väljer själv om du vill binda ditt elpris i 1, 2 eller 3 år. Du om inte gör ett aktivt val när avtalet löper ut övergår ditt avtal automatiskt över till rörligt elpris.

 • Produkt: Fast elpris, 100% förnybar energi.
 • Månadsavgift: 27 kronor inklusive moms
 • Bindningstid: 1, 2 eller 3 år
 • Förlängning: Efter avtalsperioden löper avtalet för kund vidare som rörligt pris om ingen av parterna säger upp avtalet senast den 15:e i månaden före avtalsperiodens utgång. Se särskilda villkor.
 • Uppsägningstid: 15 dagar innan avtalet löper ut.
 • Faktureringsintervall: Månadsvis
 • Betalningssätt: E-faktura, autogiro eller postfaktura

Prishistorik för elområde 3

Inköpspris Nord Pool

Period

2017

2018

2019

2020

Januari

30,94

33,16

59,06

27,87

Februari

31,96

41,20

50,70

22,74

Mars

29,36

47,35

44,17


April

27,92

41,48

44,45


Maj

29,22

34,95

40,01


Juni

26,82

46,54

28,93


Juli

29,99

55,37

39,24


Augusti

32,80

58,66

42,23


September

35,25

52,81

39,80


Oktober

30,48

47,61

43,49


November

32,90

53,98

47,34


December

31,75

54,25

40,79


Året genomsnitt

30,78

47,28

43,35


 

Jämförelsepriser

Här har vi jämfört tre typförbrukningar inklusive elpris, elcertifikat, årsavgift och moms. Priserna är i öre/kWh.

Rörligt elpris

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

49,30

39,58

34,72


 

Fast elpris

Bindningstid

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

1 år

52,95

43,23

38,37

2 år

56,08

46,36

41,50

3 år

58,70

48,98

44,12


Anvisat elpris

Alla bostäder i Sverige, som är uppkopplade mot elnätet, har en anvisad elleverantör som ser till att elen kommer fram till dig. Om du inte väljer vilket elhandelsavtal du vill ha får du automatiskt anvisat elpris när du flyttar in i din bostad. Ett elhandelsavtal har förmånligare pris än anvisat elpris. Vi erbjuder både fast och rörligt pris. Om du har ett anvisat elpris som kund till oss är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0522-58 08 00 så hjälper vi dig att hitta rätt avtal för dig.

Vårt anvisade elpris är 74,28 öre/kWh inklusive inköpspris av el, elcertifikat, påslag och moms.


Jämförelsepris

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

90,48 öre/kWh

80,76 öre/kWh

75,90 öre/kWh

Det här består elpriset av

Elpriset består av fyra delar:

Inköpspris el
Denna del kan du själv påverka genom att aktivt teckna ett elavtal.

Elcertifikatsavgift
en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi.

Moms
tillkommer med 25 % på elpriset, elcertifikatavgiften och energiskatten.

El på kort och på lång sikt

På Nord Pool sker handel på två olika sätt:

 • Spotmarknaden: för kortsiktig kraft för fysisk leverans nästkommande dygn.
 • Terminsmarknaden: en prissäkring av kraft för framtida leverans.


Dessa två handelsförfarande speglas i våra avtalsprodukter: Rörligt elpris och Fast elpris.

Spotpriset på Nord Pool varierar timme för timme och vårt rörliga pris baseras på det i efterhand framräknade månadsmedelpriset.

För vårt fasta elpris - som har varierande avtalslängder och olika startdatum - gör vi motsvarande beställningar av avtalstecknad volym på elbörsen.
Vi köper helt enkelt in elen i förväg till ett bestämt pris och därför kan avtalspriserna variera beroende på vilket datum ditt avtal ska börja gälla.

Teckna företagsavtal för elhandel nu

Bli elhandels-kund hos oss idag! Då får du lokalproducerad el till ett konkurrenskraftigt och tryggt pris, och allt samlat på en faktura. Du väljer själv om du vill betala rörligt pris eller fast pris på 1, 2 eller 3 år. Glöm inte att kontrollera din uppsägningstid hos ditt nuvarande elhandelsbolag innan du tecknar ett nytt elavtal med oss.

Kontakta vår elhandelssäljare Jonna Billskog, så skickar hon en offert till dig som vill bli företagskund. Du når Jonna på telefon 0522-58 07 43 eller e-post jonna.billskog@uddevallaenergi.se


Avtalsvillkor

Kärt barn har många namn. Här är det vi kallar avtalsvillkor. Våra avtalsvillkor för elhandel är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här hittar du det finstilta för företagskunder:

Allmänna avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor, egenproducerad el,Ursprungsmärkning

Vår el består till största del av så kallad returel från förbränning av dina sopor. En mindre del kommer bland annat från vattenkraften i den lokala Bäveån. Varenda procent av den el som du köper från oss är förnybar och kan gå vidare i kretsloppet – om och om och om igen. Elen är ursprungsmärkt.
 

Ursprungsgarantier

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha våra kunders elanvändning.

Lillesjöverket
El produceras i Lillesjöverket av överhettad ånga som bildas då avfall förbränns i pannan. Ångan leds till en turbin som i sin tur driver en generator och tillverkar el. Efter generatorn kondenserar ångan till vatten. Det varma vattnet leds genom en värmeväxlare där värmen växlas över till fjärrvärmesystemet.

Lokal vattenkraft
Fördelarna med vattenkraft är många. Förutom att vattenkraften är billig, driftsäker och lätt att reglera är tekniken väl prövad och utvecklad. Den uppfyller mycket höga säkerhetskrav och innebär ingen förbrukning av ändliga naturresurser. Den el som produceras i Uddevalla Energis vattenkraftstationer är vaggan för det nät som distribuerar el i Uddevalla idag.

Solevalla solcellspark och mikroproduktion
Vi bygger en solcellspark vid Forshälla Holmen, väster om E6. Parken blir ca 1,6 hektar stor. Elen vi producerar i solcellsparken blir tillgänglig för uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen. Den el vi producerar i parken räcker för att driva 150 elbilar 1000 mil/år i minst 25 år!

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att producera sin egen el. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Småskalig elproduktion ser vi som ännu ett sätt att bidra till visionen om ett fossilfritt Uddevalla. 

Övrigt, vatten- och vindkraft
För att möta efterfrågan på el har vi ett samarbeta med Jämtkraft Kraft som förser oss med ursprungsmärkt el. Mer information om Jämtkraft hittar du på deras hemsida, jämtkraft.se

Elens ursprung år 2018      

100% förnybara energikällor från vind-, sol-, vatten- och bioel.
CO2-utsläpp: 0 g/kWh
Fossilt: CO2 0g/kWh

 

Elens ursprung år 2017

62% förnybara energikällor från vind-, sol-, vatten- och bioel.
CO2-utsläpp: 0 g/kWh
Fossilt: CO2 151g/kWh

Kontakta Jonna om elhandel för företag

Jonna Billskog är elhandelssäljare på Uddevalla Energi. Hon svarar gärna på dina frågor om elhandel – och hjälper dig att bli kund. Du når henne på 0522-58 07 43 eller jonna.billskog@uddevallaenergi.se

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.