Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet

- vi tömmer tanken!


Jag vill beställa en slamsugning

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-58 08 00. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Vid akut slamsugning inom 2 arbetsdagar tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid utöver förtursavgift. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-58 08 00.

 

Detta är våra företagspriser för slamsugning

Slamavskiljare

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms

0,5

464

437

1,0

630

578

1,5

799

721

2,0

966

861

2,5

1136

1004

3,0

1302

1145

3,5

1471

1287

4,0

1639

1429

4,5

1805

1570

5,0

1975

1713

5,5

2143

1855

6,0

2311

1996

6,5

2478

2138

7,0

2648

2281

7,5

2815

2422

8,0

2985

2565

9,0

3320

2848

10,0

3655

3130

11,0

3991

3414

12,0

4329

3699


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 258 kr inkl. moms.

Sluten tank

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms 

1

581

529

2

917

812

3

1253

1096

4

1589

1380

5

1926

1664

6

2261

1947

7

2599

2232

8

2936

2516

9

3271

2799

10

3605

3081

11

3940

3365

12

4279

3650

 

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 258 kr inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 631 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 611 kronor/timma) och 199 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 611 kr * 3 timmar = 4 833 kr
  • Slam 199 kr * 3 m³ = 597 kr
  • Totalsumma 5 430 kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³. Priserna är inklusive moms.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-58 08 00.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94.

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 454 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 631 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därefter gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

163 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

406 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

773 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 320 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 143 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 378 kr

 

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 676 kronor inklusive moms.

Toavagnar

  • Tömning av toavagn: 1 056 kronor inklusive moms.
  • Tömning av ytterligare toavagnar på samma plats och vid samma tillfälle: 303 kronor/styck inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 423 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 883 kronor inklusive moms.


Tjänster

Vi ansvarar för att sköta och tillhandahålla service om slamsugning. Vi skräddarsyr ofta unika erbjudanden så att det ska passa din verksamhet. Vill du rådgöra och få ett förslag på upplägg, kontakta oss på telefon 0522-58 08 00.

Slamavskiljare/slutna tankar/toavagnar

Vi tömmer slamavskiljare och slutna tankar. Vid arbete med slamavskiljare använder vi oss av den så kallade delsugningsmetoden som innebär att vi släpper tillbaka en större del av ren vätska. Mängden transporter minskar till reningsverket och både miljö och ekonomin påverkas därmed på ett positivt sätt. För att förhindra belastningsskador har Arbetsmiljöverket beslutat att brunnslock får väga högst 15 kg. Du kan välja att införskaffa ett lättviktslock eller att själv lyfta bort locket vid slamtömningen. Vi tömmer också toavagnar från bland annat badplatser, byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang.

Fettavskiljare

Vi tar hand om slam från fettavskiljare efter beställning. Fett som samlas in av oss lämnas i Skansverkets avloppsreningsverk. Beställning sker till kundservice på telefon 0522 -58 08 00.

Oljeavskiljare/spolplattor/tvätthallar

Uddevalla Energi tömmer oljeavskiljare, spolplattor och tvätthallar. Oljeslammet och tvättrester lämnas vidare för destruktion. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.

Högtrycksspolning

Vi utför spolning av mindre avloppsanläggningar. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.

ADR-avfall

Exempel på ADR-avfall är spilloljor, sludge och blandningar från oljeavskiljare. Vi hämtar och transporterar till en destruktionsanläggning. Fraktsedel/transportdokument för farligt avfall fylls i av avfallslämnaren. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.


Svar på vanliga frågor om slamsugning

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se