Slamsugning
Slamsugning

Bli av med slammet

- vi tömmer tanken!


Jag vill beställa en slamsugning

Vi tömmer din tank och slamavskiljare.

Låt oss prata om slam. Slam är en restprodukt av allt som samlas i din slutna tank eller slamavskiljare. Ring oss så hjälper vi dig att lägga in planerade tömningar.

Vi på Uddevalla Energi erbjuder också spolning av mindre avloppsanläggningar, avloppsrör och rännstensbrunnar. Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att utföra all slamsugning av enskilda avlopp.

Slamsugning

Beställ slamsugning här och nu

Vill du beställa slamsugning - även akut? Ring till kundservice 0522-58 08 00. När du beställer utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Vid akut slamsugning inom 2 arbetsdagar tillkommer en förtursavgift. Vid akut slamsugning under kvällar och helger tillkommer debitering för övertid utöver förtursavgift. Om du som kund vill tidsbeställa för en specifik dag och tid tillkommer en extra avgift.

Akuta beställningar utanför ordinarie kontorstid görs på telefon
0522-58 08 00.

 

Detta är våra företagspriser för slamsugning

Slamavskiljare

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms

0,5

472

444

1,0

641

588

1,5

812

733

2,0

982

876

2,5

1156

1022

3,0

1325

1166

3,5

1496

1309

4,0

1667

1454

4,5

1837

1598

5,0

2010

1744

5,5

2180

1888

6,0

2351

2032

6,5

2522

2177

7,0

2695

2322

7,5

2865

2466

8,0

3037

2611

9,0

3379

2900

10,0

3720

3187

11,0

4062

3476

12,0

4406

3766


Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 261 kronor inkl. moms.

Sluten tank

När du beställer slamsugning utför vi arbetet inom 5 arbetsdagar. Schemalagd slamsugning innebär att vi utför slamsugning enligt ett
kontinuerligt intervall. Då behöver du inte tänka på att beställa när det är
dags.

Storlek

Beställd slamsugning exkl. moms

Schemalagd slamsugning exkl. moms 

1

591

538

2

933

826

3

1275

1116

4

1617

1405

5

1960

1694

6

2301

1982

7

2645

2273

8

2988

2561

9

3329

2850

10

3669

3137

11

4010

3427

12

4355

3716

 

Okulär besiktning/utlåtande om slamanläggning
Samhällsbyggnadsnämnden kan be dig som kund att beställa en besiktning av slamanläggningen i samband med slamsugning, så kallad okulär besiktning, där vi ger ett utlåtande om slamanläggningens skick och funktion. Kostnad 261 kronor inkl. moms.

Akut slamsugning

Vi utför akut slamsugning inom 2 arbetsdagar. En förtursavgift tillkommer på 641 kronor inklusive moms. Vid akut beställd slamsugning utanför ordinarie arbetstid debiterar vi minimum 3 timmar övertid (1 635 kronor/timma) och 201 kronor per kubikmeter slam som vi tömmer.

Exempel tömning av sluten tank 3 m³:

  • Tid 1 635 kr * 3 timmar = 4 905 kr
  • Slam 201 kr * 3 m³ = 603 kr
  • Totalsumma 5 508 kr


Exemplet gäller akut slamsugning efter arbetstid på kvällar/helg av sluten tank 3 m³. Priserna är inklusive moms.

För att beställa akut slamsugning ring kundservice på telefon 0522-58 08 00.
Måndag - torsdag efter kl 16.30, fredag efter kl 15 och på helger ring 0522-194 94.

Tidsbeställd slamsugning

När du beställer slamsugning för en specifik dag och tid tillkommer en avgift på 460 kronor inklusive moms. Vid akut tidsbeställning (utförs inom 2 arbetsdagar) tillkommer dessutom en förtursavgift på 641 kronor inklusive moms.

Slangtillägg

20 meter ingår, därefter gäller dessa priser:

Total slanglängd

Pris inkl. moms

Total slanglängd 21 - 30 meter

165 kr

Total slanglängd 31 - 40 meter

413 kr

Total slanglängd 41 - 50 meter

784 kr

Total slanglängd 51 - 60 meter

1 341 kr

Total slanglängd 61 - 70 meter

2 176 kr

Total slanglängd 71 - 80 meter

3 429 kr

Bomkörningsavgift

Om slamsugningspersonalen av någon anledning inte kunnat utföra det beställda arbete tar vi ut en bomkörningsavgift på 686 kronor inklusive moms.

Toavagnar

  • Tömning av toavagn: 1 073 kronor inklusive moms.
  • Tömning av ytterligare toavagnar på samma plats och vid samma tillfälle: 308 kronor/styck inklusive moms.

Spolbil

Timpris: 1 444 kronor/timma inklusive moms.

Tunga lock

Lock som väger mer än 15 kg debiteras 896 kronor inklusive moms.


Tjänster

Vi ansvarar för att sköta och tillhandahålla service om slamsugning. Vi skräddarsyr ofta unika erbjudanden så att det ska passa din verksamhet. Vill du rådgöra och få ett förslag på upplägg, kontakta oss på telefon 0522-58 08 00.

Slamavskiljare/slutna tankar/toavagnar

Vi tömmer slamavskiljare och slutna tankar. Vid arbete med slamavskiljare använder vi oss av den så kallade delsugningsmetoden som innebär att vi släpper tillbaka en större del av ren vätska. Mängden transporter minskar till reningsverket och både miljö och ekonomin påverkas därmed på ett positivt sätt. För att förhindra belastningsskador har Arbetsmiljöverket beslutat att brunnslock får väga högst 15 kg. Du kan välja att införskaffa ett lättviktslock eller att själv lyfta bort locket vid slamtömningen. Vi tömmer också toavagnar från bland annat badplatser, byggarbetsplatser och tillfälliga evenemang.

Fettavskiljare

Vi tar hand om slam från fettavskiljare efter beställning. Fett som samlas in av oss lämnas i Skansverkets avloppsreningsverk. Beställning sker till kundservice på telefon 0522 -58 08 00.

Oljeavskiljare/spolplattor/tvätthallar

Uddevalla Energi tömmer oljeavskiljare, spolplattor och tvätthallar. Oljeslammet och tvättrester lämnas vidare för destruktion. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.

Högtrycksspolning

Vi utför spolning av mindre avloppsanläggningar. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.

ADR-avfall

Exempel på ADR-avfall är spilloljor, sludge och blandningar från oljeavskiljare. Vi hämtar och transporterar till en destruktionsanläggning. Fraktsedel/transportdokument för farligt avfall fylls i av avfallslämnaren. Beställning gör du via kundservice på telefon 0522-58 08 00.


Svar på vanliga frågor om slamsugning

Kontakta kundservice om slamsugning

Har du frågor om slamsugning/slamtömning?
Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se