Projektor
Projektor

Vi skapar möjligheterna i ditt företag.

Elen från oss bara funkar - en halv miljon minuter varje år.

Ibland är valet enkelt. Du som är företagare i Uddevalla eller Ljungskile med omnejd är automatiskt elnätskund hos oss på Uddevalla Energi.

Vi har ensamrätt på att bygga och driva elnät inom vårt område (det har Energimarknadsinspektionen bestämt). Det är ett ansvar som vi tar på största allvar, med mycket goda resultat: under ett helt år har en medelkund bara 30 minuters avbrott (och då ska du veta att det går över en halv miljon minuter på ett år). Det ska bara funka.

Elnät

Elnätet

Du är en av 26 000 företags- och privatkunder inom det 170 mil långa elnätet från Uddevalla Energi. Den elnätsavgift som du och alla andra elnätskunder betalar täcker kostnaderna för de ledningar och stationer (över 500 transformatorstationer!) som behövs för att överföra elen från producenten till dig som användare. Vi jobbar med stolthet för dig som är företagare i Uddevalla eller Ljungskile.

Läs vår övervakningsrapport

Gör flyttanmälan

Vi hjälper dig att flytta till det elbolag och elavtal som du valt! Ring vår kundservice på 0522-58 08 00 så ordnar vi det för dig.

Ska du gräva?

Här hittar du ledningsanvisning och information och om vad du ska tänka på innan du börjar gräva.

Kolla in våra företagspriser och avtal för elnät

Du behöver ett elnätsabonnemang för att vara kopplad till elnätet. Det vanligaste är ett säkringsabonnemang, där du betalar efter vilken storlek du behöver på huvudsäkringen samt för varje överförd kWh. Om du har större behov, alltså en säkring från 80 ampere och uppåt, erbjuder vi effektabonnemang där du istället betalar för den effekt du abonnerar på. Oavsett abonnemangsform tillkommer en avgift för själva elöverföringen.

Priser lågspänning 2020

Säkringstariff - lågspänning upp till 63A
Elöverföringsavgift: 6,5 öre/kWh exkl. moms (8,1 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt: 34,7 öre/kWh exkl. moms (43,4 öre/kWh inkl. moms)

Abonnemangsklass

                    

Huvudsäkring  
(Ampere)

Abonnemang
kr/år exkl. moms

Abonnemang
kr/år inkl. moms

Säkringstariff 16A, 3-fas lägenhet

(EN10(T))

16

1 332

1 665

Säkringstariff 25A, 1-fas lägenhet

(EN10(T))

16

1 332

1 665


Säkringstariff 16A

(EN11(T))

16

2 655

3 319

Säkringstariff 20A

(EN12(T))

20

4 074

5 093

Säkringstariff 25A

(EN13(T))

25

5 650

7 063

Säkringstariff 35A

(EN14(T))

35

8 149

10 186

Säkringstariff 50A

(EN15(T))

50

11 609

14 511

Säkringstariff 63A

(EN16(T))

63

14 992

18 740


Säkringstariff 16A, 1-fas elbilsladdning

(EN8(T))

16

983

1 229

Säkringstariff 20A, 3-fas lägenhet

(EN9(T))

20

1 610

2 013


I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 10,20 kr (12,75 kr inkl. moms), nätövervakningsavgift 4,35 kr (5,44 kr inkl. moms) och elberedskapsavgift 39,20 kr (49 kr inkl. moms).

(T) innebär timmätning.

Ovanstående avser trefasleverans vid spänningen 400/230 V.

Säkringstariff 16A, 1-fas elbilsladdning är endast avsedd för 16A enfas anslutning med minst fyra och max 12 abonnemang per servis.

Säkringstariff 16A, 3-fas lägenhet är endast avsedd för bostäder i flerfamiljshus med minst fyra abonnemang per servis varav minst tre bostäder.

Säkringstariff 20A, 3-fas lägenhet är endast avsedd för 20A abonnemang i flerfamiljshus för elbilsladdning med minst fyra abonnemang per servis varav minst tre bostäder.

Inflyttningsavgift uttages med 180 kr plus moms (225 kr inkl. moms).

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser lågspänning effekttariff 2020

Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh.

Taxa

Lågspänning effekttariff
80-200A

Lågspänning effekttariff
>200A


(ENE4T)

(ENN4T)

Huvudsäkring

80-200A

>200A

Abonnemangsavgift (kr)

9 841

12 972

Effektavgift (kr/kW)

480

480
Elöverföringsavgift (öre/kWh)

6,5

6,5


Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 10,20 kr, nätövervakningsavgift 4,35 kr och elberedskapsavgift 39,20 kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av abonnerad aktiv effekt, utgår för taxa Lågspänning effekttariff >200A en avgift på 83 kr/kVar för den överuttagna reaktiva effekten.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012K (rev 2) för konsument och NÄT 2012N (rev) för näringsidkare.

Priser högspänning 2020

Högspänningstariff 10 kV
Avgifter är angivna exklusive moms.
Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh.

Taxa

Högspänning effekttariff


(ENN3T)

Abonnemangsavgift (kr)

24 894

Effektavgift (kr/kW)

434Elöverföringsavgift (öre/kWh)

5,4

 

Abonnemangets storlek skall meddelas Uddevalla Energi Elnät senast den 31 januari varje år och gäller ett år, om ingen annan överenskommelse finns. Om inget meddelas gäller föregående års abonnemangsstorlek.

I taxan ingår lagstadgade avgifter för elsäkerhetsavgift 810 kr, nätövervakningsavgift 870 kr och elberedskapsavgift 2129kr.

Om utnyttjad aktiv effekt överstiger abonnerad effekt utgår, för den överuttagna effekten, en avgift på 1,2 gånger effektavgiften.

Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger 50% av den abonnerade aktiva effekten, utgår för den överuttagna effekten en avgift på 78 kr/kVAr.

Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme.

Sänkning av abonnerad effekt kan göras en gång per år inför nytt kalenderår.

Justering av abonnerad effekt får ske högst en gång per kalenderår, om ingen annan överenskommelse finns. Höjning måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan justeringen kan genomföras.

Vid stora, eller flera små, justeringar av abonnerad effekt kan mätsystemet behöva byggas om för att uppfylla mätkraven. Ombyggnaden bekostas av abonnenten.

I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012H (rev).

Villkor för nyanslutning 2020

1. Ansökan om anslutning görs via installatörswebben av behörig elinstallatör.

2. Fastighetsägaren tillhandahåller på sin bekostnad servisintag och erforderligt utrymme eller plats för servis och mätanorning i enlighet med gällande bestämmelser.

3. Installatören lämnar uppgift om servissäkringens storlek eller effektbehov till nätbolaget. Nätbolaget bestämmer servisens area.

4. Arbete med anläggning, underhåll, reparation, ändring och borttagande av servis ankommer uteslutande på nätbolaget.

5. Nätbolaget bekostar anläggning och underhåll av de serviser nätbolaget funnit erforderliga, även reparation av desamma, om annan icke är vällande till skadan.
Dock bekostar nätbolaget ej erforderlig ledningsgrav för servisen inom fastighetens gränser i planlagda områden.

6. Alla serviser är nätbolagets egendom, även om de helt eller delvis bekostats av annan.

7. Schablonavgift tillämpas för anslutningar till lågspänningsnätet enligt nedanstående tabell med avstånd upp till 1800 m från närmaste anslutningspunkt. Avståndet mäts fågelvägen mellan närmaste anslutningspunkt och tomtgräns.
Om det är tjäle i marken vid förläggningstillfället tillkommer en kostnad om 96 kr per meter (120 kr inkl. moms).

Huvudsäkring
(Ampere)

Avstånd
(m)

Engångsavgift
kr exkl. moms

Engångsavgift
kr inkl. moms

16-25

0-199

25 400

31 750

16-25

200-599

25 400 + 220 kr/m
överstigande 200 m

31 750 + 275kr/m
överstigande 200 m

16-25

600-1199

113 400 + 360 kr/m
överstigande 600 m

141 750 + 450 kr/m
överstigande 600 m

16-25

1200-1800

329 400 + 250 kr/m
överstigande 1200 m

411 750 + 313kr/m
överstigande 1200 m

35

0-199

31 400

39 250

35

200-599

31 400 + 230 kr/m
överstigande 200 m

39 250 + 288 kr/m
överstigande 200 m

35

600-1199

123 400 + 370 kr/m
överstigande 600 m

154 250 + 463 kr/m
överstigande 600 m

35

1200-1800

345 400 + 260 kr/m
överstigande 1200 m

431 750 + 325 kr/m
överstigande 1200 m

50-63

0-199

42 400

53 000

50-63

200-599

42 400 + 240 kr/m
överstigande 200 m

53 000 + 300 kr/m
överstigande 200 m

8. För övriga anslutningar lämnas offert, dock med lägsta avgift enligt tabellen ovan.

Tillfälliga anslutningar 2020

Villkor för tillfälliga anslutningar
1. Vi kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.

2. Ansökan om tillfällig anslutning görs via installatörswebben av behörig elinstallatör.

3. Kunden ska själv ombesörja godkänt byggskåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören.

4. Kunden ombesörjer själv kabel från byggskåpet till sin uttagspunkt.

5. När anläggningen ska kopplas från behöver vi ett separat urkopplingsärende från elfirman senast två veckor innan anläggningen ska kopplas från.


Alternativ för tillfälliga anslutningar

  • Kort: när anläggningen ska användas max 7 dagar debiteras normal- eller akut fast avgift plus en schablonkostnad på 7 kr/ampere. Inget mätarmontage behövs.

  • Normal: beställning minst 5 arbetsdagar innan anslutningen. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

  • Akut: beställning mindre än 5 arbetsdagar innan anslutningen eller om själva anslutningen måste göras utanför normal arbetstid. Priset gäller max ett år om ingen annan överenskommelse gjorts.

  • Förlängd: när ett år gått sedan anläggningen anslöts börjar automatiskt en extra månadsavgift att debiteras, utöver gällande säkrings- eller effekttariff. Ingen varning meddelas när den tillfälliga anslutningen överstigit ett år.

För ”Normal”- och ”Akut” tillfällig anslutning med huvudsäkring upp till 63A tillämpas säkringstariff för motsvarande abonnemangsklass.

För lågspänningsanläggningar med huvudsäkring från 80A och uppåt samt högspänningsanslutningar tillämpas effekttariff för motsvarande abonnemangsklass.

För anslutning av lågspänningsanläggningar med huvudsäkring över 250A och högspänningsanslutningar gäller leveranstid och pris enligt offert.

För alla alternativ utom ”kort” behöver du teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas på den tillfälliga anläggningen. Det görs med valfritt elhandelsbolag. Om inget elhandelsavtal har tecknats får du ett anvisningsavtal.

Avgifter för tillfällig anslutning, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Kort
Max 7 dagar

Normal
Fast avgift

Akut
Fast avgift

Förlängd
Tillägg >1 år

16-63A

Fast avgift + 7 kr/ampere (112–441 kr)

3 500

5 500

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

80-250A

Fast avgift + 7 kr/ampere (560–1 750 kr)

5 500

7 500

Fast avgift + tillägg enl. tabell nedan

>250A

--

Enligt offert

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedan

Högspänning

--

Enligt offert

--

Enl. offert + tillägg enl. tabell nedanSärskild avgift, tillägg vid förlängd tillfällig anslutning > 1 år, exkl. moms

Intervall för huvudsäkring

Tillfällig anslutning överstigande 1 år

16-25A

800 kr/månad

35-63A

1 200 kr/månad

80-125A

2 100 kr/månad

160A

2 600 kr/månad

200-250A

3 600 kr/månad

>250A

3 600 kr per 250A

Högspänning

6 100 + 5 kr/kW


Priser övriga kostnader 2020

Inflyttning och utflyttning
Inflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda i god tid före inflyttning, dock senast kl 15:00 dagen innan. Inflyttningsavgift uttages med 180 kr plus moms (225 kr inkl moms).

Utflyttningsanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före utflyttning. Uppsägningstiden kan kortas om vi har ny kund på elabonnemanget.

Om vi saknar kunduppgifter på elabonnemanget kopplas elen ur efter två arbetsdagar.

Avgift för återinkoppling vid sen inflyttningsanmälan

Exkl. moms

Inkl. moms

Om anmälan görs samma dag före kl 15:00

580 kr

725 kr

Efter ordinarie arbetstid (aviserad efter kl 15:00)
(Avgiften inkluderar ordinarie inflyttningsavgift)

1 100 kr

1 375 kr

Avgift för återinkoppling efter avstängning

Ej momspliktigt

Tillkoppling aviserad före kl 15:00

1 310 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 15:00

2 488 kr

Avgift för avstängning åt elleverantör

Exkl. moms

Avstängning

768 kr

Tillkoppling aviserad före kl 15:00

768 kr

Tillkoppling aviserad efter kl 15:00

1 488 kr

 

(Avstängningar utförs normalt på ordinarie arbetstid, tisdagar och onsdagar före kl 15:00)

Kontroll av elmätare

Exkl. moms

Inkl. moms

Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

1 680 kr

2 100 kr
Om kunden vill att mätaren kontrolleras av ackrediterat organ- och mätaren visar sig vara felaktig

kostnadsfritt

kostnadsfritt

- och mätaren visar sig vara felfri

3 200 kr

4 000 kr

Avtalsvillkor

Kärt barn har många namn. Här är det vi kallar avtalsvillkor. Våra avtalsvillkor för
elnät är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här hittar du det finstilta för företagskunder.

Avtalsvillkor näringsverksamhet

Avtalsvillkor högspänning

Uddevalla Energis Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till företag


För- och färdiganmälan

För dig som är elinstallatör hittar du våra olika blanketter som kan bifogas för- och färdiganmälan av installationsärenden här. För- och färdiganmälan görs via vår installatörsweb.

Installatörswebben förenklar din vardag!

Installatörswebben är ett snabbt och enkelt verktyg för dig som är elinstallatör. På installatörswebben kan du föranmäla dina anslutningsärenden direkt på webben, skicka in dina blanketter, följa dina pågående ärenden och enkelt komma i kontakt med ansvarig handläggare.

Från och med 1 juni 2019 tar vi endast emot föranmälningar via Installatörswebben.

När du för- och färdiganmäler dina arbeten genom installatörswebben kräver vi inte någon underskrift, din inloggning räcker som identifikation.

Uddevalla Energi Elnäts installationsregler som gäller för dig som är installatör och arbetar inom vårt koncessionsområde hittar du här.


Installatörswebben- registrera dig här

Anmäl dig genom formuläret nedan för att komma igång. Vi skickar en bekräftelse så snart ditt konto är klart.

Företagsinformation
Jag är inte ansluten till ett företag
Jag är inte ansluten till ett företag

Är du "Elinstallatör för regelefterlevnad"? * (obligatorisk)
Är du "Elinstallatör för regelefterlevnad"?
Användarinformation


* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här.


Förstå dig på din elmätare

För att läsa av din mätarställning använder vi två typer av elmätare: Landis&Gyr och Elmätare E350. Här kan du läsa mer om de två vanligaste mätarna - och hur du förstår dig på dem.

Elmätare Landis&Gyr med kommunikationsenhet Metrima

I displayen (3) visas växlande mätarställning och testbild. Om strömmen varit bruten och mätaren åter får spänning körs ett testprogram i cirka 30 minuter, där bland annat fasspänning visas. Om lysdioden Service (4) lyser med fast rött sken, kan det betyda att elmätaren inte fungerar.

Om du har en elmätare med gul strömbrytare (1) kan du via denna slå av strömmen till fastigheten utan att elmätaren tappar spänning. För att slå på eller av strömmen: håll knappen intryckt i 1-2 sekunder. Någon sekund efter att du släpper knappen hörs ett klickljud då brytaren ändrar läge. Brytarens läge framgår även av lysdioden Breaker (2). Om dioden lyser med fast grönt sken är strömmen påslagen – och om den blinkar är strömmen avslagen. Om dioden blinkar med rött sken är brytaren blockerad och kan då inte slås på med den gula knappen. Observera att mätaren även kan finnas utan inbyggd brytare, men samma funktion gäller för lampor och display.

Elmätare E350 med kommunikationsmodul

På anläggningen finns en fjärravläst elmätare monterad. Detta innebär att nätägaren har möjlighet att läsa av mätaren från distans.

Mätarens displayvisning i normalläge:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW

Mätarens displayvisning vid knapptryckning:
Displaytest, alla segment i mätaren lyser.
Aktiv energi i kWh
Aktiv effekt i kW
Effekt fas L1
Effekt fas L2
Effekt fas L3

Mätarens utökade displayvisning:
Om din anläggning har produktion av el med solpaneler eller liknande: Håll in displayfunktionsknappen i cirka 5 sekunder tills displayens alla segment tänds, även kallad displaytest. Stega med funktionsknappen tills det står 2.8.0 under räkneverket (räkneverket visar producerad Energi i kWh).

Mätarens anläggningsbrytare:
Denna mätare är försedd med en anläggningsbrytare. Observera att anläggningsbrytaren inte får användas som huvudbrytare vid arbete i anläggningen! Om du – vid till exempel semester eller vid vinterstängning av sommarstuga – vill bryta din anläggning för en längre tid: använd alltid mätarens anläggningsbrytare. Skruva inte ur huvudsäkringarna och använd inte huvudbrytaren!

För att göra anläggningen spänningslös:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder. Dioden på kommunikationsmodulen blinkar rött, efter några sekunder slår brytaren från anläggningen och anläggning blir spänningslös. Mätaren registrerar ingen förbrukning då din anläggning är avstängd och dioden för brytare blinkar nu grönt. Nätbolaget kan kommunicera med mätaren och ser att anläggningsbrytaren är frånslagen.

För att spänningssätta anläggningen igen:
håll in anläggningsbrytarknappen i minst 2 sekunder, brytaren slår till anläggningen och dioden lyser med fast grönt sken.

Diodbeskrivning brytare (breaker) på kommunikationsmodulen:

  • Grönt sken: Anläggningen är på och anläggningsägaren kan själv bryta.
  • Grönt blinkande: Anläggningen är bruten och anläggningsägaren kan själv slå till igen.
  • Rött blinkande: Anläggningen är bruten och blockerad av nätbolaget.

Kontakta oss om elnät för företag

Har du frågor eller funderingar om elnät? Kontakta vår kundservice på 0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se så svarar vi dig.

Ändrade öppettider på kundservice i samband med byte av kundsystem, vecka 45 och 46. Du är välkommen med ditt ärende via e-post så svarar vi så snart vi kan, kundservice@uddevallaenergi.se. Läs mer här.