Kundservice
Kundservice Uddevalla Energi

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?


Ring Kundservice på 0522-58 08 00

Vi svarar på dina frågor och löser dina problem.

Vårt löfte till dig är enkelt: el, fjärrvärme, fiber och renhållning - det ska bara funka när du är kund hos Uddevalla Energi.

Men ibland blir det fel och det dyker upp en fråga. Då löser vi och besvarar den så snart vi bara hinner och kan. Om vi på kundservice inte kan lösa felet ser vi givetvis till att du kommer i kontakta med rätt person inom vårt företag.


Våra telefontider

  • Måndag-torsdag: 08.00-16.30
  • Fredag: 08.00-15.00


Våra besökstider

Välkommen att besöka oss på Strömberget, Lilla Nygatan 7 i Uddevalla.

  • Måndag-torsdag: 08.00-12.00, 13.00-16.30
  • Fredag: 08.00-12.00, 13.00-15.00

Du når oss 5 dagar i veckan på

Klagomål och tvister

Kontakta vår kundservice

Kontakta vår kundservice om du inte är nöjd eller har klagomål.

Våra kontaktuppgifter och öppettider finns högst upp i högra hörnan av denna bild. Du kan framföra ditt klagomål både muntligen och skriftligen. Vår adress är: Uddevalla Energi AB Strömberget, 451 81 Uddevalla.

Om ditt klagomål framförs skriftligen, återkopplar vi till dig så snart brevet anlänt till kundservice. Vi informerar dig om att vi mottagit klagomålet, påbörjat ärendet och en trolig handläggningstid.

Reklamation och skadestånd
Om vi inte kan komma överens i ett ärende och/eller att du begär ersättning eller skadestånd blir nästa steg att du lämnar en skriftlig reklamation med ersättningsanspråk.

Som kund hos oss kan du ha rätt till ersättningsanspråk, det kan gälla både ekonomisk skada samt person- eller sakskada. Vi kommer då att förutsättningslöst så långt det är möjligt att opartiskt pröva ditt kundklagomål, reklamationsärende eller tvist.

Prövning och omprövning
Om du efter vår prövning inte är nöjd med vårt beslut kan du gå vidare och få ditt ärende prövat av en extern part. Följande instanser kan rekommenderas:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst.

Energimarknadsinspektionen (Ei) www.ei.se ska kontrollera att nätföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen. Om du inte är nöjd med en elhandlare eller ett elnätsbolag så kan du anmäla ditt klagomål till Energimarknadsinspektionen.

Kommunens konsumentrådgivare www.uddevalla.se och Konsumenternas energimarknadsbyrå www.konsumenternas.se ger opartisk och kostnadsfri vägledning vid klagomål och tvister.

Allmän domstol (tingsrätt). Det är domstol som i sista hand kan avgöra en tvist. Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om hur ditt ärende kan handläggas. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen.

Var med och påverka

Dialogen med dig som kund är viktig
Var med och påverka! Kom gärna med förslag och idéer till oss på Uddevalla Energi.

Vi letar hela tiden efter olika sätt att finnas till för dig och erbjuda dig bra tjänster. Det är genom dina idéer och förslag som vi kan fortsätta i den riktningen och bli ännu bättre. Tycker du att något är svårt att förstå, saknar du något i vårt ordinarie utbud, eller finns det någon tilläggstjänst som hade förenklat din tillvaro? Säg till så ska vi se vad vi kan göra.

All kritik, ros som ris, tas i beaktande. Ta chansen och utveckla framtiden tillsammans med oss. Du kan lätt framföra dina synpunkter genom att kontakta vår kundservicechef Marie Bergman-Haak.

Tack för hjälpen!
Vill du anmäla in- eller utflyttning?

Det gör du enklast via länkarna till respektive formulär nedan, men - om du vill - kan vi givetvis hjälpa dig på telefon till Kundservice också.

Jag vill göra flyttanmälan